REGIMUL JURIDIC APLICABIL LOCURILOR DE JOACĂ ȘI AGREMENT

I. Actele normative care reglementeaza activitatea desfasurata de agentii economici care administreaza locuri de joaca.

Activitatea de administrare si exploatare a locurilor de joaca si agrement este reglementata printr-o serie de acte normative, care fac parte atat din legislatia primara (doua legi si o hotarare de guvern), cat si din legislatia secundara (ordin de ministru al economiei si comertului) si din legislatia tertiara (prescriptii tehnice emise de ISCIR si standarde de siguranta elaborate de organismul national de standardizare – Asociatia de Standardizare din Romania – ASRO). Actele normative mai sus mentionate sunt urmatoarele:

 1. HG nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
 2. Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil;
 3. Legea nr. 163/2015 privind standardizarea nationala;
 4. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 4/2006 cu privire la cerintele tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca.
 5. Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. CR4/2009 – autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii sub presiune, la instalatii de ridicat, la aparate consumatoare de combustibil, la arzatoare cu combustibil gazos si lichid, precum si la instalatii/echipamente destinate activitatilor de agrement;
 6. Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. CR8/2009 – autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire;
 7. Prescriptia Tehnica ISCIR INSPECT nr. R19/2002 - cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si utilizate în cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca.
 8. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-1:2018. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare;
 9. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-2:2018. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 2: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru leagăne;
 10. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-3:2018. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 3: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru tobogane;
 11. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-4:2018. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 4: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru mijloace de transport pe cablu;
 12. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-6:2018. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 6: Cerinţe de securitate specifice şi metode de încercare suplimentare pentru echipamente oscilante;
 13. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-11:2015. Echipamente pentru spaţii de joacă şi suprafeţe ale spaţiilor de joacă. Partea 11: Cerinţe de securitate specifice suplimentare şi metode de încercare pentru reţele tridimensionale;
 14. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-5:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 5: Cerinte de securitate specifice si metode de încercare suplimentare pentru carusele;
 15. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-7:2008 Echipamente pentru spatii de joaca si suprafete ale spatiilor de joaca. Partea 7: Ghid de instalare, de control, de întretinere si de utilizare;
 16. Standardul ASRO nr. SR EN 1176-10:2008 Echipamente pentru spatii de joaca. Partea 10: Cerinte complementare de securitate si metode de încercare pentru echipamente de joaca în totalitate închise;
 17. Standardul ASRO nr. SR EN 1177:2008 Acoperiri amortizoare de socuri, pentru suprafetele spatiilor de joaca. Determinarea înaltimii critice de cadere.

II. Principalele obligatii ale agentilor economici care administreaza locuri de joaca prin raportare la obiectul specific de activitate constau in urmatoarele:

 1. Asamblarea echipamentelor de joaca trebuie facuta de catre o firma autorizata de catre ISCIR. Lista firmelor autorizate se gaseste pe site-ul www.iscir.ro la urmatorul link:http://iscir.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=27&Itemid=65;
 2. Pe toata durata exploatarii echipamentelor de agreement, operatorul trebuie sa desfasoare activitatea in conformitate cu dispozitiile art. 7, art. 8, art. 10 si art. 11 din HG nr. 435/2010, sub sanctiunea amenzilor prevazute de art. 14 din acelasi act normativ, care se completeaza cu dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
 3. Sa utilizeze echipamente de agreement care sa respecte cerintele esentiale de securitate prevazute in Anexa 1 la HG nr. 435/2010, care face parte integranta din acest act normativ;
 4. Sa indeplineasca obligatiile prevazute de dispozitiile art. 14 si art. 15 din Legea nr. 64/2008 sub sanctiunile contraventionale si penale prevazute de dispozitiile art. 21 – 27 din acelasi act normativ;
 5. Sa utilizeze exclusiv echipamente de joaca si agrement care respecta cerintele prevazute de standardele de siguranta elaborate de organsimul national de standardizare – ASRO conform dispozitiilor Legii nr. 163/2015;
 6. Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu dispozitiile Ordinului Ministrului Economiei si Comertului nr. 4/2006. Este important de mentionat faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. I din acest act normativ, echipamentele pentru spațiile de joacă concepute sau destinate pentru a fi utilizate în special de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a ființei umane, și destinate folosirii pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent, nu necesită autorizație de funcționare de la ISCIR.
 7. Mentiune cu privire la locurile de joaca. In anul 2018 au fost publicate noile standarde pentru echipamente de joaca. De subliniat este faptul ca prin aceste documentatii stiintifice a fost introdusa referinta cu privire la interzicerea toboganelor metalice (sau cu suprafata de alunecare metalica) pentru intreg teritoriul Romaniei.

III. ASIGURARI

In conformitate cu legislatia romana, operatorul locului de joaca si agrement nu este obligat sa incheie o polita de asigurare, insa conform dispozitiilor din Codul Civil Roman – Cartea V, Titlul II, Capitolul IV, acesta este obligat sa despagubeasca persoana vatamata de prejudiciul produs de acesta. Astfel, operatorul locului de joaca poate incheia o polita de raspundere civila legala fata de terti cu o societate de asigurari autorizata din Romania, valoarea asigurata, precum si prima bruta si subscrisa de asigurare sa difere in functie de riscurile asigurate.

FĂ O PROGRAMARE

În caz că ai nevoie de asistență sau sfaturi specializate, te rugam nu ezita să ne contactezi.

Nume:

Telefon:

E-mail:

Spune-ne despre cazul tău: