JURNAL DE LITIGANT – EPISODUL 5. #ZIUA21 – CÂND ACTIVITATEA DE PLEDANT ESTE PUSĂ PE HOLD DE PANDEMIE, REVENIM LA PRIMA ÎNDELETNICIRE: CONSULTANȚA, PRIN CARE ÎNCERCĂM SĂ CREĂM CONȚINUT UTIL CONCETĂȚENILOR NOȘTRI. CERTIFICATUL DE SITUAȚIE DE URGENȚĂ.

In Monitorul Oficial nr. 248/25.03.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2. Ulterior, acest Ordin a fost modificat printr-un alt Ordin al Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. 822/2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 275/02.04.2020

ACEST ORDIN STABILESTE CONDITIILE IN CARE OPERATORII ECONOMICI A CAROR ACTIVITATE ESTE AFECTATA IN CONTEXTUL PANDEMIEI POT OBTINE, LA CERERE, CERTIFICATE DE SITUATII DE URGENTA.

1. CUM POT FI UTILIZATE CERTIFICATELE DE SITUATII DE URGENTA?

Certificate de situatii de urgenta sunt eliberate doar pe perioada existentei starii de urgenta in Romania si se intebuinteaza dupa cum urmeaza:

  • in raporturile cu institutiile publice/furnizorii de utilitati pentru obtinerea de facilitati/masuri de sprijin (e.g. pentru a beneficia de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet);
  • in raporturile comerciale (e.g. pentru a beneficia de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare sau pentru a demonstra forta majora in alte relatii contractuale);
  • pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor in contractele de credit.

Certificatele sunt valabile fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe o platforma online dedicata, dupa serie si numar.

2. CINE SUNT BENEFICIARII CERTIFICATELOR DE STARE DE URGENTA?

Solicitantii certificatelor de urgenta sunt definiti prin raportare la prevederile O.U.G. nr. 30/2020 si O.U.G. nr. 29/2020. Pot solicita eliberarea unor certificate de situatii de urgenta operatorii economici (e.g. IMM-uri, persoane care desfasoara profesii liberale, anumite cabinete ale medicilor de familie, cabinete stomatologice, cluburi sportive) care:

  • fie si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii;
  • fie si-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

3. CINE ESTE EMITENTUL CERTIFICATELOR DE SITUATIE DE URGENTA?

Certificatele de stare de urgenta sunt acordate de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la cererea operatorilor economici interesati.

4. CATE TIPURI DE CERTIFICATE DE SITUATII DE URGENTA EXISTA?

Certificatele de situatii de urgenta sunt de doua tipuri:

  • Tip 1 (albastru) – pentru operatorii economici care si-au intrerupt total sau partial activitatea, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;
  • Tip 2 (galben) – pentru operatorii economici care au inregistrat o diminuare a veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.

NOTA BENE! UN SOLICITANT POATE CERE ELIBERAREA UNUI SINGUR TIP DE CERTIFICAT DE STARE DE URGENTA.

5. CUM SI UNDE SE POT DEPUNE CERERILE PENTRU EMITEREA CERTIFICATELOR DE SITUATII DE URGENTA?

Cererea se depune exclusiv in format electronic, prin intermediul platformei dedicate: http://prevenire.gov.ro/.

Eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistemul informatic a solicitarii primite. Pentru a obtine cele doua tipuri de certificate, operatorii economici incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:

  • datele de identificare;
  • declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (Anexa nr. 3 la Ordin), prin care se atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat;
  • documente privind autorizarea activitatii, in cazul solicitantilor care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului.

Toate documentele se incarca in platforma in format .pdf, cu semnatura electronica bazata pe un certificat digital calificat a solicitantului sau, dupa caz, a imputernicitului.

Organele abilitate vor verifica in cadrul actiunilor de inspectie si control documentele care au stat la baza emiterii declaratiei pe propria raspundere de catre solicitanti.

Certificatele generate pe baza unor documente semnate cu certificate necalificate sau revocate vor fi anulate.

6. PLATFORMA ELECTRONICA DEDICATA ESTE FUNCTIONALA?

Platforma electronica este functionala, pana in prezent fiind deja eliberate atat certificate de situatii de urgenta tip 1 – albastru, cat si certificate de situatii de urgenta tip 2 – galben.

FĂ O PROGRAMARE

În caz că ai nevoie de asistență sau sfaturi specializate, te rugam nu ezita să ne contactezi.

Nume:

Telefon:

E-mail:

Spune-ne despre cazul tău: